Bioenergialaitos – jätteestä energiaksi

posted in: Blogiteksti | 0

Bioenergialaitos tuottaa energiaa biomassasta tai orgaanisista materiaaleista. Nämä laitokset käyttävät tyypillisesti kehittynyttä teknologiaa orgaanisten materiaalien muuntamiseksi käyttökelpoiseksi energiamuodoksi. Tuotettu energia on usein sähköä ja lämpöä.

Orgaaniset materiaalit voivat olla peräisin useista eri lähteistä, mukaan lukien maatalousjätteet, metsäjätteet, yhdyskuntajätteet ja energiakasvit. Nämä materiaalit kerätään, käsitellään ja muunnetaan sitten energiaksi käyttämällä erilaisia ​​teknologioita, kuten polttoa, kaasutusta tai anaerobista mädätystä.

Erilaiset bioenergialaitokset

Polttopohjainen bioenergialaitos. Biomassaa poltetaan lämmön tuottamiseksi, jota käytetään sitten polttopohjaisessa bioenergialaitoksessa höyryn tuottamiseen sähköä tuottavan turbiinin käyttämiseksi.

Kaasutuspohjainen bioenergialaitos. Orgaaniset materiaalit kuumennetaan ilman happea tuottaakseen kaasua, jota voidaan polttaa sähkön ja lämmön tuottamiseksi.

Anaerobiseen mädätykseen perustuva bioenergialaitos. Bakteerit hajottavat orgaaniset materiaalit hapen puuttuessa biokaasuksi, jota voidaan polttaa sähkön ja lämmön tuottamiseksi. Tämän tyyppistä biovoimalaitosta kutsutaan myös biokaasulaitokseksi. Sitä voidaan kutsua myös bioenergialaitokseksi AD-teknologiaa käytettäessä.

Bioenergialaitos – edut ja haitat

Kaikki nämä biotekniset menetelmät hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin voimalaitoksiin. Anaerobiseen mädätykseen perustuvat bioenergialaitokset voivat auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ottamalla talteen ja hyödyntämällä metaania, voimakasta kasvihuonekaasua, joka muuten vapautuisi ilmakehään. Kaikki nämä menetelmät vähentävät jätettä, mikä voi auttaa vähentämään kaatopaikoille menevän jätteen määrää. Anaerobinen mädätys voi tuottaa runsaasti ravinteita sisältävää mädätettä, jota voidaan käyttää lannoitteena, mikä on lisähyötyä maataloudelle.

Polttokäyttöinen biovoimalaitos saastuttaa edelleen ilmaa. Kasvit voivat vapauttaa hiukkasia, typen oksideja ja muita ilman epäpuhtauksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen.

Kaasutuspohjaiset bioenergialaitokset ovat kalliimpia rakentaa ja käyttää kuin polttolaitokset ja voivat vaatia enemmän huoltoa. Ne ovat myös monimutkaisempia ja vaativat erikoislaitteita ja asiantuntemusta.

Anaerobiseen mädätykseen (AD) perustuva bioenergialaitos on ympäristöystävällisempi ja alkaa olla yleisempi tapa käsitellä biojätteitä. Tällä hetkellä anaerobinen mädätys on ensisijainen biokaasun tuotantomenetelmä, mutta perinteisessä AD:ssa on myös monia ongelmia. Esimerkiksi lineaaritalouden keskitetty käsittely, korkeat investointikustannukset, monimutkainen asennus, pitkä biofermentaatioprosessi ja alhainen energiatehokkuus.

Innovatiivinen bioenergialaitos ratkaisu

FimusKraft on kehittänyt ratkaisun kaikkiin näihin ongelmiin käyttämällä huipputeknologiaansa, vaakasuoraan asennettua vallankumouksellista 3-vaiheista biofermentaatioprosessia “Total mixing” -patentoidulla teknologialla sekä FIFO (first in first out) -periaatetta.

  • Se on nopeampi ja tehokkaampi kuin perinteinen anaerobinen mädätysprosessi.
  • Näin ollen hiilijalanjälki on pienempi.
  • Modulaarisen rakenteen ansiosta investointikustannukset ovat alhaisemmat ja takaisinmaksuaika lyhyempi.
  • Asennus on helppoa ja nopeaa, ja se on täysin automatisoitu ja helppo käyttää etänä.
  • Huollon vuoksi tuotantokatkoja ei tarvita.
  • Ja laitosta on helppo skaalata asiakkaan tarpeiden mukaan.


Lue lisää FimusKraftin bioenergialaitoksesta FKBP täältä

Yhteenveto

Biokaasu on uusiutuva energialähde, jota voidaan käyttää lämmitykseen, sähköntuotantoon ja liikennepolttoaineisiin.

FimusKraftin modulaarinen järjestelmä FKBP on nopea asentaa ja sitä voidaan käyttää paikallisesti mm. maatilalla tai lähellä ruoka- ja juomatehdasta. Bioenergialaitokset voidaan integroida muihin energiajärjestelmiin, kuten tuuli- tai aurinkosähköjärjestelmiin, luotettavamman ja tasaisemman energiansyötön aikaansaamiseksi. Ne voivat myös auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja tuomaan taloudellista hyötyä luomalla työpaikkoja ja tukemalla paikallista taloutta.

Kaiken kaikkiaan biovoimalaitokset ovat tärkeä osa siirtymistä kestävämpään ja uusiutuvampaan energiajärjestelmään, mikä auttaa vähentämään riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja edistämään puhtaampien ja kestävämpien energialähteiden käyttöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *