Tee biojätteestäsi tuottavaa FimusKraftin avulla!

Biomassan käyttö raaka-aineena tukee kestävää kiertotaloutta. Biojätteestä saa tehtyä monia arvokkaita asioita. FimusKraftin innovatiivisella teknologialla voit tehdä biojätteestäsi tuottavaa ja hyödyntää sen tarjoamat edut. Lue lisää alta!

Miten voit hyödyntää biojätteesi FKBP:n avulla?

Biokaasu

FKBP tuottaa biokaasua tehokkaammin kuin perinteiset biofermentorit.

FKBP tuottaa biokaasua energiatehokkaasti, mikä on lähellä fossiilista maakaasua. Nykyiset anaerobisen mädätyksen (AD, Anaerobic Digestion) menetelmät tuottavat biokaasua paljon alhaisemmalla energiatehokkuudella. FKBP yhdistää biokaasu fermentaation innovatiiviseen modulaariseen tehostusyksikköön (MBU, Modular Boostering Unit). MBU mahdollistaa biokaasun saamisen 30-50 % korkeammalla energiatehokkuudella kuin nykyinen AD.


Sähkö – tuota sähköä omiin tarpeisiin

FKBP tuottaa sähköä tehokkaasti ja sitä voi hyödyntää valaistukseen ja koneiden lataamiseen. Tuotettua bioenergiaa voidaan käyttää laitteeseen, maatilalla tai sen voi myydä paikalliseen verkkoon. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW bioenergiaa.


Lämpö

Prosessi tuottaa lämpöä, jota voi hyödyntää itse prosessissa tai rakennusten lämmittämisessä. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 60 kW lämpöä.


Lannoite – ravinnerikas biolannoite

Fermentaatioprosessi muuttaa biojätteen ravinnerikkaaksi biolannoitteeksi, joka sisältää runsaasti typpeä. Käymisen jälkeen lietteen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Voit käyttää ympäristöystävällistä biolannoitetta elintarviketuotantoon tai rehun, vihannesten ja viljan viljelyyn tai myydä sen.


Arvokkaat raaka-aineet

Joistakin biojätteistä on mahdollista saada raaka-aineita elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudelle.


Porttimaksujen välttäminen

Säästä rahaa välttämällä porttimaksua biojätteen kuljettamisesta kaatopaikoille.


Hiilijalanjäljen vähentäminen

Hiilijalanjäljen vähentäminen ja kasvihuonepäästöjen välttäminen. Myös mahdollinen hiilidioksidin käyttö: vahvistaa vihannesten tuotantoa kasvihuoneissa ja mahdollisuus hiilidioksidin talteenottoon ja sen pullottamiseen.


Muut edut

Helppo käyttöönotto

FKBP:n moduulit ovat erittäin kompakteja ja ne voidaan asentaa 2–6 viikossa (sisältäen FKBP:n testauksen ja käyttäjien koulutuksen). Moduulit on myös helppo mitoittaa uudelleen, kun biojätemäärät kasvavat. MBU (Modular Boostering Unit) voidaan helposti integroida olemassa oleviin biokaasulaitoksiin ja päivittää ne FKBP:n avainteknologialla.


Matalat investointikustannukset

FKBP:n kompakti modulaarinen malli vaatii 25-40 % pienemmät investointikustannukset kuin perinteisissä menetelmissä (AD).


Lyhyt takaisinmaksuaika

Nykyisillä biokaasujärjestelmillä on pitkät takaisinmaksuajat, usein ainakin 10 vuotta. FKBP:n investoinnin takaisinmaksuaika on noin 3-9 vuotta (riippuen paikallisen sähkön hinnasta).


Vähemmän hajua

Fermentoitu biojätetuote on ympäristöystävällistä lietettä, joka voidaan hyödyntää sellaiseen tai kompostoida. Siinä on myös huomattavasti vähemmän hajua.


Ei tuotantokatkoja

Modulaarinen malli ja laajasti hyväksi todetun automatisoinnin käyttö tekevät prosessista todella luotettavan ja minimoi työvoiman tarpeen.


Lyhyt fermentaatioprosessi

FKBP biofermentorin tekninen suunnittelu mahdollistaa optimoidun raaka-aineen käytön ja lietteen virtauksen, mikä tekee fermentaatioprosessista nopeamman ja taloudellisemman.