Kalataloudet

Haasteet

Kalatalouksilla on haasteena käsitellä biojätteet kustannustehokkaasti. Kala ja merenelävien biojätteessä on myös hajuhaittoja. Kalataloudet ja niiden haasteena on kuljetus- ja porttimaksut, kun biojätettä viedään kaatopaikoille. Myös energianhinta on usein haasteena. Biojätteen varastointitilan puute voi olla myös haasteena.

Biomassa

Kalan ja muiden merenelävien biojätettä voidaan käyttää myös raaka-aineena FimusKraftin biokaasulaitoksessa. Ansaitse tuottoa biomassasi jäännöksillä ja ylijäämämateriaalilla!

Mitä FimusKraftin bioenergialaitos (FKBP) voi tarjota sinulle?

Kalastusteollisuuden alalla on tyypillisesti muutamia kalatalouksia. Jos kalataloudet ovat pieniä, he voisivat kerätä kalajätteet yhteen paikkaan saadakseen tarpeeksi biojätettä fermentaatioprosessia varten. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä, jota voidaan syöttää verkkoon bioenergiana. Bioenergian avulla voidaan ladata laitteita, valaista kohteita ja pyörittää itse prosessia.

Jokainen moduuli tuottaa vähintään 60 kW lämpöä, jota voidaan käyttää itse prosessissa ja rakennusten lämmittämisessä.

Fermentaatioprosessi muuttaa biomassan lähteet ravinnerikkaaksi biolannoitteeksi, jossa on korkeat typpi- ja fosforipitoisuudet. Fermentaation jälkeinen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Tämä biolannoite voidaan myydä viljelijöille.

Hyödynnä biomassa tehokkaasti

Merellisen ruuan biojäte voi sisällöstä riippuen olla arvokkaiden raaka-aineiden lähde lääke-, ruoka- ja juomateollisuudelle sekä kemianteollisuudelle. FimusKraft suorittaa pyynnöstä testauksen, ja jos tulokset ovat positiiviset, näiden materiaalien kehitys sisällytetään FKBP-järjestelmään. Tämän sivutuotteen myynti kasvattaa yrityksen kannattavuutta ja voi ansaita lisätuloja. FKBP-järjestelmällä saat sähkön ja lämmityksen tiloihisi.

Kun FKBP käsittelee biojätteen paikallisesti, säästytään biojätteen kuljetus- ja porttimaksuilta. On myös ympäristöystävällistä, että jäte käsitellään jätteen syntypaikassa. Vähennät myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Kaiken kaikkiaan FKBP-järjestelmä on ympäristöystävällinen tapa käsitellä jätettä.