FimusKraft bioenergialaitos

FimusKraft biokaasulaitos (FKBP) antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa biojätteet kustannustehokkaasti bioenergiaksi, sähköksi ja lämmöksi. Tutustu tuotteet tutuiksi materiaalimme avulla.

Sivutuotteina saat korkealaatuisen ja ekologisen luomulannoitteen.

Tietyn biojätteen avulla voit vastaanottaa arvokkaita raaka-aineita elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudelle.

Biowaste treatment process

Biojätteen käsittelyprosessi

 1. Biojätteen esikäsittely
  • Erityinen biojätteen esikäsittely (MBU) takaa biokaasun suuren metaanipitoisuuden (CH4).
 2. Biokäymisprosessi
  • Biojäte syötetään fermentointisäiliöön syöttösuppilon kautta.  Vaakasuora fermentointisäiliö mahdollistaa FIFO-periaatteen (First In First Out) noudattamisen. FKBP:n fermentointijärjestelmässä on erityinen sekoitin, joka varmistaa, että liete sekoittuu perusteellisesti kussakin fermentointisäiliössä. Tämä varmistaa, että bakteereilla on riittävästi ravinteita, mikä lisää niiden biokaasun tuotantoa.
 3. Biokaasun tuottaminen
  • Syntyvä biokaasu on ilmaa kevyempää ja nousee käymissäiliön kattoon, josta se johdetaan käymissäiliön päällä olevaan yhteiseen kaasun varastosäiliöön.
 4. Energian tuottaminen
  • Metaanipitoinen biokaasu pumpataan kaasuvarastosäiliöstä erityisten putkien kautta mikroturbiiniin. Mikroturbiini polttaa automaattisesti kaasua ja pyörittää samanaikaisesti sähköä tuottavaa generaattoria, kun taas lämpöä tuotetaan lämmönvaihtimen kautta mikroturbiinin pakokaasuista.
 5. Sähkö
  • Mikroturbiinin tuottama sähkö voidaan käyttää asiakkaan omiin tarpeisiin tai se voidaan syöttää yleiseen sähköverkkoon. Mikroturbiinin ohjausjärjestelmä valvoo vaiheistusta ja tilannetta sähköverkon kanssa.
 6. Lämpö
  • Mikroturbiinin pakokaasusta tuotetaan lämpöä lämmönvaihtimen kautta. Lämpöä/höyryä voidaan käyttää tilojen lämmitykseen tai asiakkaan omissa prosesseissa, esimerkiksi meijeriprosessissa.
 7. Lannoite
  • Fermentoitu liete on erittäin ravinteikasta ja sitä voidaan käyttää lannoitteena sekä nestemäisessä että kuivassa muodossa. Sitä voidaan käyttää viljelykasvien ja vihannesten kasvattamiseen tai puutarhoissa ja puistoissa