Maatalous

Haasteet

Maanviljelyn ja kasvihuoneviljelyn perustana toimivat vesi ja lannoitteet. Maatalous ja sen kastelujärjestelmät puolestaan tarvitsevat pumppuja ja kasvihuoneet valaistusta ja lämmitystä. Nämä, kuten suuri osa muustakin viljelyssä tarvittavasta kalustosta, kuluttavat sähköä. Ongelmaksi voikin muodostua sekä sähkön että erityisesti lannoitteiden hinnat. Tämän biojätteen kuljettamisesta kaatopaikoille aiheutuu kalliita kuljetus- ja porttimaksuja. Haasteena voi olla myös tilan puute biojätteelle.

Biomassa

Kasvin- ja manviljelyn biomassa on usein viljaa, vihanneksia ja hedelmiä. Samaan aikaan viljeltäessä muodostuu suuria määriä maatalous biojätettä kuten pilaantuneita kasveja ja käyttämättömiä kasvinosia. Näiden biomassan lähteet aiheuttavat erilaisia kustannuksia.

Mitä FimusKraftin bioenergialaitos (FKBP) voi tarjota sinulle?

FimusKraftin Biokaasulaitos tarjoaa viljelijöille useita erilaisia hyötyjä ja ratkaisuja. Biokaasulaitoksen jokainen moduuli tuottaa vähintää 30 kW sähköä. Tämä sähkö voidaan käyttää lokaalisti tilan omiin tarpeisiin valaistuksesta erilaisten laitteiden lataamiseen. Sähkön lisäksi noin ⅔ -osaa tuotetusta energiasta on lämpöä eli tässä tapauksessa 60 kW. Syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää kasvihuoneiden ja muiden rakennusten lämmittämisessä.

Fermentaatioprosessin aikana biojätteestä tuotetaan ravinnerikasta biolannoitetta. Tämän lietteen jatkokäsittely fermentaatioprosessin jälkeen tuottaa korkeatasoista biolannoitetta sekä nestemäisessä että kiinteässä muodossa. Biolannoitetta voi käyttää ruuantuotannossa, rehun viljelyssä tai viljan ja kasvien tuotannossa. 


Hyödynnä biomassa tehokkaasti

FKBP:n teknologian avulla tietynlaisesta biojätteestä saadaan talteen myös erilaisia arvokkaita raaka-aineita lääke-, kemikaali-, elintarvike- ja juomateollisuuteen. Näiden sivutuotteiden myynti tuo lisätuloja nostaen viljelyn kannattavuutta. 

FKBP:n avulla käsittelet biojätteet paikallisesti ja vältyt maksamasta mahdollisia porttimaksuja, koska sinun ei tarvitse kuljettaa biojätelähteitä minnekään. Se on myös ympäristöystävällinen tekniikka biojätteen käsittelyyn. Kasvihuoneissa voit lisätä vihannesten tuotantoa. FKBP tarjoaa kompaktin modulaarisen rakenteen ja tekee asennuksesta helppoa ja mahdollistaa skaalauksen. Järjestelmä vaatii vain vähän investointeja ja sen takaisinmaksuaika on lyhyt.

Tämä prosessi vähentää myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä maatalousprosesseissa. Kaiken kaikkiaan FKBP-järjestelmä on ympäristöystävällinen tapa käsitellä jätettä.