ravintolat biomassan tuottajina

Haasteet

Ravintolat, kotitaloudet ja ruokakaupat ja niiden toiminnassa on useita haasteita biojätteen käsittelyssä. Nopeasti nouseva energian hinta on todellakin haaste. Biojäte kuljetetaan usein kaatopaikoille ja jokaisella kaupalla, ravintolalla ja kotitaloudella on biojätteen kuljetus- ja porttimaksut. Biojätteen tilan puute voi olla haaste myös kotitalouksille ja ruokakaupoille. Myös biojätteen haju voi olla haaste.

Biomassa

Ravintolat, kotitaloudet ja päivittäistavarakaupat tuottavat paljon erilaisia biojätteitä. Esimerkiksi hedelmien ylijäämät ja jäännökset, vihannesten ja eläinperäisten tuotteiden hävikki ja pilaantuneet elintarvikkeet. Ansaitse tuottoa biomassasi jäännöksillä ja ylijäämämateriaalilla!

Mitä FimusKraftin bioenergialaitos (FKBP) voi tarjota sinulle?

Jos useat ravintolat ja päivittäistavarakaupat ostoskeskuksissa keräisivät biojätettä yhdessä, ostoskeskukset voisivat hyödyntää bioenergiaa valaistukseen, laitteiston lataamiseen ja lämmitykseen FKBP-järjestelmän avulla. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä ja vähintään 60 kW lämpöä.

Suurissa kerrostaloissa ja kompakteilla asuinalueilla voisi olla myös yksi isompi biojätteen keräyspiste, jotta materiaalia kertyisi tarpeeksi biofermentaatioprosessiin bioenergian tuottamiseksi. Myös ravintolat ja kotitaloudet ja kolmanneksi ruokakaupat voisivat yhdistää FKBP-järjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi.

Fermentaatioprosessi muuttaa biojätteen ravinnerikkaaksi ja kasvihuonekaasu vapaaksi biolannoitteeksi. Fermentaation jälkeinen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Järjestelmän sijoittaja voi ansaita myymällä tätä sivutuotetta viljelijöille. 


Hyödynnä biomassa tehokkaasti

Kun FKBP käsittelee biojätteen paikallisesti, kuljetusta ei tarvitse järjestää kaatopaikalle, joten kuljetuskustannuksia ja porttimaksuja ei tarvitse maksaa. On myös tärkeää ympäristön kannalta, että jäte käsitellään jätteen syntypaikassa. Brändin lisäarvo on suuri etu myös markkinoilla.

Vähennät myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Etuna brändin lisäarvo on loistava mahdollisuus yrityksellesi ja se vahvistaa myös vihreän energian näkökulmaa. Kaiken kaikkiaan FKBP-järjestelmä on ympäristöystävällinen tapa käsitellä jätettä. Vähennä kustannuksiasi ja säästä ympäristöä!