Lue lisätietoja biokaasusta, biokaasun tyypillisistä pitoisuuksista, biokaasun metaanin tuotosta ja biokaasun energiapitoisuudesta alta.

Biokaasu fermentaation tuotteet

 • Biokaasu, metaanin pitoisuus 45-70 % (~90 %)
 • Biokaasu voidaan muuttaa sähköksi ja lämmöksi
 • Biokaasu voidaan puhdistaa ja paineistaa liikennepolttoaineeksi 
 • Erotettu lannoiteneste
 • Ravinnerikas ja typpeä sisältävä biolannoite 
 • Biojäte ja lanta voidaan hyödyntää raaka-aineena, ei jätteenä 
 • Hajujen vähentäminen
 • Hygienisoitu biolannoite

Biokaasun tyypilliset pitoisuudet

 • Metaani CH4 45-75 % (~90 %)
 • Hiilidioksidi CO2 25-45 % (~10 %)
 • Hiilioksidi CO 0-0,3 %
 • Typpi N2 1-5  %
 • Vety H2 0-3 %
 • Rikkivety H2S 0,1-0,5 % (0-40 ppm)

Tyypillinen metaanituotto eri biomassoista (yleiset arvot)

BiomateriaaliBiokaasun tuotanto, m3/tonnia per märkäpainoMetaani pitoisuus, % kaasua
Teurastamon jätteet25070
Biojätteet150 – 25065
Peltojen biomassa50 – 25055
Sian lanta25 – 3565
Lehmän lanta15 – 2560

Lisätietoja biokaasusta ja biokaasun keskimääräinen energiapitoisuus (muistisääntö):

 • 1 m3 metaania (100%) = 1 litra öljyä = 10 kWh energiaa
 • Biokaasun metaanipitoisuus on arvioitu olevan 60 %

>>>

1 m3 biokaasua (metaanipitoisuus on noin 60%)

= noin 6 kWh energiaa

= noin 2 kWh sähköä ja noin 3,5 kWh lämpöä


FKBP ja lisätietoja biokaasusta
Lue lisätietoja biokaasusta ja sen prosessista täällä

Seuraa ajankohtaisia uutisia FimusKraftin toiminnasta Facebook ja LinkedIn