elintarvike- ja juomateollisuus

Haasteet

Elintarvike- ja juomateollisuus sisältää muutamia haasteita biojätteen hyötykäyttöön ja jatkojalostukseen liittyen. Haasteena on biojätteen kuljetus- ja porttimaksut sekä energiamaksut. Myös tilan puute biojätteelle ja hajulle saattaa olla haaste.

Biomassa

Elintarvike- ja juomateollisuus tuottavat paljon erilaisia biojätteitä. Esimerkiksi hedelmien ylijäämät ja jäännökset, vihannesten ja eläinperäisten tuotteiden hävikki ja pilaantuneet elintarvikkeet. Elintarviketehtailla on tyypillisesti omat biojätelähteet ja jatkuva biomassan virtaus. Biojäte on loistava vihreän energian lähde. Ansaitse tuottoa biomassasi jäännöksillä ja ylijäämämateriaalilla!

Mitä FimusKraftin bioenergialaitos (FKBP) voi tarjota sinulle?

Elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset voisivat saada paljon etuja FKBP-järjestelmän avulla. Biokaasua voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi leipomon uunien lämmittämiseen. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä. Elintarviketehtaalla sijaitsevan FKBP-järjestelmän avulla tuotettua sähköä voidaan käyttää esimerkiksi tehtaan prosesseissa ja valaistuksessa. Lämpöä voidaan käyttää itse prosessissa ja rakennusten lämmittämisessä. Jokainen moduuli tuottaa vähintään 60 kW lämpöä.

Fermentaatioprosessi muuttaa biojätteen ravinnerikkaaksi biolannoitteeksi. Fermentaation jälkeinen lietteen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Tämä kasvihuonekaasu vapaa sivutuote voidaan myydä viljelijöille. Elintarviketehtailla on tyypillisesti tietyt biomassan lähteet ja jatkuvaa biomassan virtausta. 

Hyödynnä biomassa tehokkaasti

FimusKraft biokaasuprosessin avulla tietyistä biojätteistä voi kehittää arvokkaita raaka-aineita lääke-, ruoka- ja juomateollisuudelle sekä kemianteollisuudelle. Tämän sivutuotteen myynti kasvattaa yrityksen kannattavuutta. FimusKraft suorittaa pyynnöstä laboratoritestauksen biojätteestä saadakseen selville tietyn biojätteen hyödyntämismahdollisuuden biokaasulaitoksessaan. Kaiken kaikkiaan ansaitset hyvän tuoton ja saat lisäarvoa brändille.

Kun yritys käsittelee biojätteen paikallisesti, säästytään biojätteen kuljetus- ja porttimaksuilta. On myös ympäristöystävällistä, että jäte käsitellään jätteen syntypaikassa. Vähennät myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä. FKBP tarjoaa kompaktin modulaarisen rakenteen ja tekee asennuksesta helppoa ja mahdollistaa järjestelmän skaalauksen. Järjestelmä vaatii vain vähän investointeja ja sen takaisinmaksuaika on lyhyt. Kaiken kaikkiaan FKBP-järjestelmä on ympäristöystävällinen tapa käsitellä biojätettä. Leikkaa kustannuksiasi ja ansaitse voittoa biojätteelläsi!