Miksi FimusKraftin biokaasulaitos (FKBP) on niin tehokas?

FimusKraft on kehittänyt FimusKraft biokaasulaitoksen (FKBP), joka on innovatiivinen ja mullistava teknologia, joka mahdollistaa biojätteen kustannustehokkaan käsittelyn sähköksi, lämmöksi ja orgaaniseksi lannoitteeksi käänteentekevällä 3-vaiheen biofermentaatio prosessilla

Tällä hetkellä anaerobinen hajoaminen on ensisijainen ja suosituin biokaasun tuotantomenetelmä. Kaiken kaikkiaan kilpailevissa biokaasujärjestelmissä käytetään yhtä suurta, pystysuoraa ja biomassalajeille yhteistä käymissäiliötä, jossa kaikki erilaiset biojätteet käsitellään erittäin tehottomasti raaka-aineen ”viipymisajan” suhteen fermentorissa. Sen sijaan FKBP tuottaa biokaasua nopeammin kuin anaerobinen hajoaminen, mikä on yleisin käytetty menetelmä tuottaa biokaasua biojätteestä. Myös hiilijalanjälki on alhaisempi. 

FKBP yhdistää biokaasun fermentaation innovatiiviseen biojätteen esikäsittelyprosessiin. Tämä mahdollistaa biokaasun tuottamisen jopa 30-50 % korkeammalla energiatehokkuudella. Korkeampi metaanipitoisuus (90 % tai enemmän) on mahdollista tuottaa lisäjätteen esikäsittelylaitteella. Lue lisää FKBP:n hyödyistä täällä

Järjestelmä pystyy käsittelemään erilaisia biojätevirtoja, joiden avulla voidaan tuottaa tehokkaasti sähköä, lämpöä ja lannoitteita. Järjestelmää on myös mahdollista laajentaa ja integroida mikro-biojalostamoon tuottaakseen arvokkaita raaka-aineita elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudelle.

FKBP säästää sekä ympäristöä että rahaa muuttamalla biojätteesi energiaksi (W2E)!

Bioenergialaitoksen tekniset tiedot

FKBP-järjestelmä on täysin modulaarinen ja sitä voidaan helposti laajentaa, jos/kun jätemäärät kasvavat. Myös myöhemmin on mahdollista lisätä prosessivaiheita arvokkaiden raaka-aineiden tuottamiseksi bioenergian ja lannoitteiden lisäksi. Fermentointisäiliöt on asennettu vaakasuoraan ja erityisesti ne noudattavat FIFO-periaatetta. Total Mixing Concept (TMC) mahdollistaa lietteen maksimaalisen sekoittamisen ja siten joustavuuden erilaisten biojätteiden ja biojätteiden yhdistelmien käsittelyssä, mikä parantaa optimointia yleisesti. Biovoimalaitoksen suunnittelu riippuu kokonaan biojätteen määrästä. Pienen laitoksen fermentointitilavuus on noin 200 – 600 m3. Suurissa laitoksissa fermentorin tilavuus on noin 1500 – 2500 m3.

Metaanirikas biokaasu pumpataan erikoisputkia pitkin kaasuvarastosäiliöstä Energiakehityskeskukseen, joka sijaitsee erillisessä säiliössä, jossa on valvomo. Lisäksi biokäymisjärjestelmää ohjataan valvomosta.

FimusKraft laskee tarvittavan järjestelmäkoon asiakkaan biomassapitoisuutta ja tilavuutta koskevien tietojen perusteella. Biomassasta voidaan tehdä testejä, jotta voidaan laskea tarkemmin odotettavissa olevasta metaanipitoisuudesta. Kaikki laitteet ja järjestelmät toimitetaan ja asennus tehdään testauksin ja koeajoin asiakkaan toimipaikalle. Käyttö- ja ylläpitokoulutus järjestelmädokumentaatioineen kuuluu toimitukseen.


Ensimmäiset patentit ovat jo valmisteilla ja myönnetty

Järjestelmämme on saanut ensimmäiset patentit ja useita kenttätestauksia on tehty. Ratkaisumme on ansainnut erittäin arvostetun “Seal of Excellence “ -kunnianosoituksen Euroopan Innovaationeuvostolta.