Kuinka se toimii?

Mullistava Vaakasuuntainen Biofermentaatio Prosessi 

FimusKraft biokaasulaitos (FKBP) antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa biojätteet kustannustehokkaasti biokaasuksi, jolla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä. Vaihtoehtoisesti laitoksen tuottama biokaasu voidaan puhdistaa ja tuottaa paineistettua biokaasua (PBG). Prosessin tuottama CO2 voidaan puhdistaa ja varastoida käytettäväksi edelleen raaka-aineena.

Tarjoamme myös ratkaisun tuottaa korkealaatuista ja ekologista luomulannoitetta.

Tietyistä biomassoista voi valmistaa myös arvokkaita raaka-aineita elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuudelle.

Mikä tekee FimusKraft Bioenergialaitoksesta erityisen? 

^

Syötettävän biomassan kiintoainepitoisuus 1-30%

^

Viipymä-aika vain 22-26 päivää

^

Vihreä vety ja CO2

^

Korkealaatuinen biometaani jopa 70%

^

Väkevöity orgaaninen lannoite ja kasteluvesi

^

Lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuuden raaka-aineita

^

Modulaarinen, pieni ja kevyt

Biojätteen käsittelyprosessi

Biojätteestä energiaksi ja muiksi tuotteiksi

1. Biojätteen esikäsittely

  Erityinen biojätteen esikäsittely (MBU) takaa biokaasun suuren metaanipitoisuuden (CH4).

  2. Biokäymisprosessi

  Biojäte syötetään fermentointisäiliöön syöttösuppilon kautta.  Vaakasuora fermentointisäiliö mahdollistaa FIFO-periaatteen (First In First Out) noudattamisen. FKBP:n fermentointijärjestelmässä on erityinen sekoitin, joka varmistaa, että liete sekoittuu perusteellisesti kussakin fermentointisäiliössä. Tämä varmistaa, että bakteereilla on riittävästi ravinteita, mikä lisää niiden biokaasun tuotantoa.

  3. Biokaasun tuottaminen

  Syntyvä biokaasu on ilmaa kevyempää ja nousee käymissäiliön kattoon, josta se johdetaan käymissäiliön päällä olevaan yhteiseen kaasun varastosäiliöön.

  4. Energian tuottaminen

   Metaanipitoinen biokaasu pumpataan kaasuvarastosäiliöstä erityisten putkien kautta mikroturbiiniin. Mikroturbiini polttaa automaattisesti kaasua ja pyörittää samanaikaisesti sähköä tuottavaa generaattoria, kun taas lämpöä tuotetaan lämmönvaihtimen kautta mikroturbiinin pakokaasuista.

   5. Sähkö

    Mikroturbiinin tuottama sähkö voidaan käyttää asiakkaan omiin tarpeisiin tai se voidaan syöttää yleiseen sähköverkkoon. Mikroturbiinin ohjausjärjestelmä valvoo vaiheistusta ja tilannetta sähköverkon kanssa.

     6. Lämpö

     Mikroturbiinin pakokaasusta tuotetaan lämpöä lämmönvaihtimen kautta. Lämpöä/höyryä voidaan käyttää tilojen lämmitykseen tai asiakkaan omissa prosesseissa, esimerkiksi meijeriprosessissa.

     7. Lannoite

     Fermentoitu liete on erittäin ravinteikasta ja sitä voidaan käyttää lannoitteena sekä nestemäisessä että kuivassa muodossa. Sitä voidaan käyttää viljelykasvien ja vihannesten kasvattamiseen tai puutarhoissa ja puistoissa.

     8. Jäteveden käsittely

     Tuotetaan puhdasta kasteluvettä fermentoimalla lantaa ja jätevettä. Puhdistuksen ohessa voidaan vedestä poistaa myös lääkejäämät (lisäominaisuus) 

     Bioenergialaitoksen tekniset tiedot

     FKBP-järjestelmä on täysin modulaarinen ja sitä voidaan helposti laajentaa, jos/kun jätemäärät kasvavat. Myös myöhemmin on mahdollista lisätä prosessivaiheita arvokkaiden raaka-aineiden tuottamiseksi bioenergian ja lannoitteiden lisäksi. Fermentointisäiliöt on asennettu vaakasuoraan ja erityisesti ne noudattavat FIFO-periaatetta. Total Mixing Concept (TMC) mahdollistaa lietteen maksimaalisen sekoittamisen ja siten joustavuuden erilaisten biojätteiden ja biojätteiden yhdistelmien käsittelyssä, mikä parantaa optimointia yleisesti. Biovoimalaitoksen suunnittelu riippuu kokonaan biojätteen määrästä. Pienen laitoksen fermentointitilavuus on noin 200 – 600 m3. Suurissa laitoksissa fermentorin tilavuus on noin 1500 – 2500 m3.

     Metaanirikas biokaasu pumpataan erikoisputkia pitkin kaasuvarastosäiliöstä Energiakehityskeskukseen, joka sijaitsee erillisessä säiliössä, jossa on valvomo. Lisäksi biokäymisjärjestelmää ohjataan valvomosta.

     FimusKraft laskee tarvittavan järjestelmäkoon asiakkaan biomassapitoisuutta ja tilavuutta koskevien tietojen perusteella. Biomassasta voidaan tehdä testejä, jotta voidaan laskea tarkemmin odotettavissa olevasta metaanipitoisuudesta. Kaikki laitteet ja järjestelmät toimitetaan ja asennus tehdään testauksin ja koeajoin asiakkaan toimipaikalle. Käyttö- ja ylläpitokoulutus järjestelmädokumentaatioineen kuuluu toimitukseen.

     Ensimmäiset patentit ovat jo valmisteilla ja myönnetty

     Järjestelmämme on saanut ensimmäiset patentit ja useita kenttätestauksia on tehty. Ratkaisumme on ansainnut erittäin arvostetun “Seal of Excellence “ -kunnianosoituksen Euroopan Innovaationeuvostolta.