Katso erilaiset biomassan lähteet ja niiden hyödyntämismahdollisuudet bioteknologiassamme alla.

Maatalous

Biomassaa maataloudesta

Maanviljelyn ja kasvihuoneviljelyn perustana toimivat vesi ja lannoitteet. Kastelujärjestelmät puolestaan tarvitsevat pumppuja ja kasvihuoneet valaistusta ja lämmitystä. Nämä, kuten suuri osa muustakin viljelyssä tarvittavasta kalustosta, kuluttavat sähköä. Ongelmaksi voikin muodostua sekä sähkön että erityisesti lannoitteiden hinnat. Samaan aikaan viljeltäessä muodostuu suuria määriä biojätettä kuten pilaantuneita kasveja ja käyttämättömiä kasvinosia. Näiden biomassan lähteet aiheuttavat erilaisia kustannuksia.

FimusKraftin Biokaasulaitos tarjoaa viljelijöille useita erilaisia hyötyjä ja ratkaisuja. Biokaasulaitoksen jokainen moduuli tuottaa vähintää 30 kW sähköä. Tämä sähkö voidaan käyttää lokaalisti tilan omiin tarpeisiin valaistuksesta erilaisten laitteiden lataamiseen. Sähkön lisäksi noin ⅔ -osaa tuotetusta energiasta on lämpöä eli tässä tapauksessa 60 kW. Syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää kasvihuoneiden ja muiden rakennusten lämmittämisessä.

Fermentaatioprosessin aikana biojätteestä tuotetaan ravinnerikasta biolannoitetta. Tämän lietteen jatkokäsittely fermentaatioprosessin jälkeen tuottaa korkeatasoista biolannoitetta sekä nestemäisessä että kiinteässä muodossa. Biolannoitetta voi käyttää ruuantuotannossa, rehun viljelyssä tai viljan ja kasvien tuotannossa. 

FKBP:n teknologian avulla tietynlaisesta biojätteestä saadaan talteen myös erilaisia arvokkaita raaka-aineita lääke-, kemikaali-, elintarvike- ja juomateollisuuteen. Näiden sivutuotteiden myynti tuo lisätuloja nostaen viljelyn kannattavuutta. 


Karjanhoito

Biojätettä karjataloudesta

Karjataloudessa syntyvä biojäte koostuu pääasiassa eläinten jätöksistä. Lannan ongelmana on usein sen haju ja jatkokäsittely kustannustehokkaasti. Lannan levittäminen sellaisenaan ei myöskään ole ilmastonmuutoksen näkökulmasta kannattavaa. Kuljetuskustannukset ja porttimaksut syntyvät, kun sitä kuljetetaan kaatopaikalle. Lisäksi tämän biomassan lähteet voivat sisältää ylijäämää rehua ja nurmisäilörehua.

Karjanhoidossa tarvitaan sähköä ja lämpöä. Nykyään kustannukset kasvavat, mikä vaikuttaa tilan kannattavuuteen.

FKBP muuttaa biomassan energiaksi. Esimerkiksi lehmän lannan biokaasu pitoisuus on 15-25 kuutiometriä jokaista (märkäpaino) tonnia kohden ja tämän metaanipitoisuus on vähintään 60 prosenttia. Sian jätöksille biokaasu pitoisuus jokaista tonnia kohden on 25-35 kuutiometriä ja metaanipitoisuus vähintään 65 prosenttia.

Jokainen FKBP:n moduuli tuottaa vähintään noin 30 kW sähköä. Sähköä käytetään tilan tarpeisiin, valaistukseen sekä koneiden ja laitteiden käyttöön ja lataamiseen. Paikalliseen tuuli- ja vesivoimaverkkoon on mahdollista syöttää biosähköä. Prosessi tuottaa vähintään 60 kW lämpöä moduulia kohden. Sitä käytetään tyypillisesti maatilaprosesseissa, esim. meijeri ja rakennusten ja varastojen lämmittämiseen.

Fermentoitu lantatuote on ympäristöystävällinen biolannoite, jolla on huomattavasti vähemmän hajua. Jos et itse tarvitse hyvää lannoitetta, voit myös myydä sen.

Lisäksi vähennät hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä maatalousprosesseissa.


Elintarvike- ja juomateollisuus

Biomassan lähteet elintarvike- ja juomateollisuudesta

Elintarvike- ja juomateollisuus tuottavat paljon erilaisia biojätteitä. Esimerkiksi hedelmien ylijäämät ja jäännökset, vihannesten ja eläinperäisten tuotteiden hävikki ja pilaantuneet elintarvikkeet. Haasteena on biojätteen kuljetus- ja porttimaksut sekä energiamaksut.

Elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset voisivat saada paljon etuja FKBP-järjestelmän avulla. Biokaasua voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi leipomon uunien lämmittämiseen. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä. Elintarviketehtaalla sijaitsevan FKBP-järjestelmän avulla tuotettua sähköä voidaan käyttää esimerkiksi tehtaan prosesseissa ja valaistuksessa.  

Lämpöä voidaan käyttää itse prosessissa ja rakennusten lämmittämisessä. Jokainen moduuli tuottaa vähintään 60 kW lämpöä.

Fermentaatioprosessi muuttaa biojätteen ravinnerikkaaksi biolannoitteeksi. Fermentaation jälkeinen lietteen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Tämä kasvihuonekaasu vapaa sivutuote voidaan myydä viljelijöille. 

Elintarviketehtailla on tyypillisesti tietyt biomassan lähteet ja jatkuvaa biomassan virtausta. 

FimusKraft biokaasuprosessin avulla tietyistä biojätteistä voi kehittää arvokkaita raaka-aineita lääke-, ruoka- ja juomateollisuudelle sekä kemianteollisuudelle. Tämän sivutuotteen myynti kasvattaa yrityksen kannattavuutta. FimusKraft suorittaa pyynnöstä laboratoritestauksen biojätteestä saadakseen selville tietyn biojätteen hyödyntämismahdollisuuden biokaasulaitoksessaan. 

Kun yritys käsittelee biojätteen paikallisesti, säästytään biojätteen kuljetus- ja porttimaksuilta. On myös ympäristöystävällistä, että jäte käsitellään jätteen syntypaikassa. Vähennät myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä.


Kalataloudet

Biomassan lähteet kalatalouksien jätteistä

Kalatalouksilla on haasteena käsitellä biojätteet kustannustehokkaasti. Kala ja merenelävien biojätteessä on myös hajuhaittoja. Haasteena on kuljetus- ja porttimaksut, kun biojätettä viedään kaatopaikoille. Myös energianhinta on haasteena. 

Kalan ja muiden merenelävien biojätettä voidaan käyttää myös raaka-aineena FimusKraftin biokaasulaitoksessa.

Kalastusteollisuuden alalla on tyypillisesti muutamia kalatalouksia. Jos kalataloudet ovat pieniä, he voisivat kerätä kalajätteet yhteen paikkaan saadakseen tarpeeksi biojätettä fermentaatioprosessia varten. Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä, jota voidaan syöttää verkkoon bioenergiana. Bioenergian avulla voidaan ladata laitteita, valaista kohteita ja pyörittää itse prosessia.

Jokainen moduuli tuottaa vähintään 60 kW lämpöä, jota voidaan käyttää itse prosessissa ja rakennusten lämmittämisessä. 

Fermentaatioprosessi muuttaa biomassan lähteet ravinnerikkaaksi biolannoitteeksi, jossa on korkeat typpi- ja fosforipitoisuudet. Fermentaation jälkeinen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Tämä biolannoite voidaan myydä viljelijöille. 

Merellisen ruuan biojäte voi sisällöstä riippuen olla arvokkaiden raaka-aineiden lähde lääke-, ruoka- ja juomateollisuudelle sekä kemianteollisuudelle. FimusKraft suorittaa pyynnöstä testauksen, ja jos tulokset ovat positiiviset, näiden materiaalien kehitys sisällytetään FKBP-järjestelmään. Tämän sivutuotteen myynti kasvattaa yrityksen kannattavuutta.

Kun FKBP käsittelee biojätteen paikallisesti, säästytään biojätteen kuljetus- ja porttimaksuilta. On myös ympäristöystävällistä, että jäte käsitellään jätteen syntypaikassa. 

Vähennät myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä.


Ravintolat, kotitaloudet ja päivittäistavarakaupat

Biomassan lähteet ravintoloista ja ruokahävikistä

Ravintolat, kotitaloudet ja päivittäistavarakaupat tuottavat paljon erilaisia biojätteitä. Esimerkiksi hedelmien ylijäämät ja jäännökset, vihannesten ja eläinperäisten tuotteiden hävikki ja pilaantuneet elintarvikkeet. Tämä biojäte viedään usein kaatopaikoille ja jokainen kauppa, ravintola ja kotitalous maksavat biojätteen kuljetus- ja porttimaksuja.

Jos useat ravintolat ja päivittäistavarakaupat ostoskeskuksissa keräisivät biojätettä yhdessä, ostoskeskukset voisivat hyödyntää bioenergiaa valaistukseen ja lämmitykseen FKBP-järjestelmän avulla. 

Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä ja vähintään 60 kW lämpöä.

Suurissa kerrostaloissa ja kompakteilla asuinalueilla voisi olla myös yksi isompi biojätteen keräyspiste, jotta materiaalia kertyisi tarpeeksi biofermentaatioprosessiin bioenergian tuottamiseksi. 

Fermentaatioprosessi muuttaa biojätteen ravinnerikkaaksi ja kasvihuonekaasu vapaaksi biolannoitteeksi. Fermentaation jälkeinen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Järjestelmän sijoittaja voi ansaita myymällä tätä sivutuotetta viljelijöille. 

Kun FKBP käsittelee biojätteen paikallisesti, kuljetusta ei tarvitse järjestää kaatopaikalle, joten kuljetuskustannuksia ja porttimaksuja ei tarvitse maksaa. On myös tärkeää ympäristön kannalta, että jäte käsitellään jätteen syntypaikassa. 

Vähennät myös hiilijalanjälkeä ja kasvihuonekaasupäästöjä. 


Jätevedenpuhdistamot

Biomassan lähteet jätevedenpuhdistamo lietteistä

FimusKraftin biokaasulaitosta voidaan käyttää myös jätevedenpuhdistamoissa. 

Fermentaatioprosessi muuttaa biojätteen ravinnerikkaaksi biolannoitteeksi. Fermentaation jälkeinen jatkokäsittely tuottaa korkealaatuista biolannoitetta sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Järjestelmän sijoittaja voi ansaita myymällä tätä sivutuotetta viljelijöille. 

Jokainen FKBP moduuli tuottaa vähintään 30 kW sähköä ja vähintään 60 kW lämpöä. Näitä voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistamoilla. 

Jätevesiliete sisältää käymäläjätteitä ja muuta orgaanista sekä biohajoavaa jätettä. FKBP muuttaa tämän biojätteen bioenergiaksi.

Kun FKBP käsittelee jätevesilietettä, meret pysyvät puhtaampina ja laitteen hiilijalanjälki on matalampi, kun kasvihuonekaasupäästöt on minimoitu.